Lezení ledopádu na boudě Výrovka.

Lezení ledopádu na boudě Výrovka.

—————

Zpět